Συγκείμενο

Η απόφαση στο εικονικό περιβάλλον δεν  θα έπρεπε να είναι εύκολη ή οφθαλμοφανής, όπως δεν είναι και στην πραγματικότητα οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη διατήρηση. Η απόφαση για τη διατήρηση ενός απειλούμενου είδους θα έπρεπε να ληφθεί σε ένα κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο στο οποίο εμπλέκονται κάτοικοι, συμφέροντα, περιουσίες και υγεία.

Να παρουσιάζονται επιλογές με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στον πληθυσμό του απειλούμενου είδους αλλά και επιλογές με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στον πληθυσμό των κατοίκων. Κατά την αντιμετώπιση του διλήμματος δημιουργούνται πολώσεις και συγκρούσεις με αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να διασαφηνίζουν τις αξίες τους και να εδραιώνουν τις πεποιθήσεις τους.