Έννοιες

Κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί  η διατήρηση ενός απειλούμενου είδους  μέσα από τη μελέτη:

  • Του ενδιαιτήματος στο οποίο απαντάται (αβιοτικοί παράγοντες, φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί)
  • Τις αλληλεπιδράσεις με άλλα είδη του ενδιαιτήματος (τροφικές σχέσεις, παρασιτισμός, ανταγωνισμός, σχέσεις αλληλεξάρτησης)
  • Της δυναμικής του πληθυσμού του στο συγκεκριμένο ενδιαίτημα (πληθυσμιακό μέγεθος για 4 συνεχή χρόνια σε μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες)
  • Των αναπτυξιακών και χρονικών σταδίων του κύκλου ζωής του (φύτρωση, ανάπτυξη, ανθοφορία, επικονίαση, καρποφορία, διασπορά)