Δεδομένα

Το μαθησιακό περιβάλλον παρέχει την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική πληροφόρηση  μέσα από διαδραστικά ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα του προβλήματος, να μελετήσουν τις επιπτώσεις της κάθε επιλογής αλλά και να χρησιμοποιήσουν την μέθοδο της βελτιστοποίησης ώστε να διατυπώσουν κριτήρια και να τα αξιολογήσουν πριν καταλήξουν στην απόφασή τους.

Η πληροφόρηση σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της κάθε επιλογής δόθηκε αντικειμενικά με τρόπο που να μην κατευθύνει τις αποφάσεις της κάθε ομάδας μέσα από εφημερίδες, εκπομπές, δελτία ειδήσεων, περιοδικά βίντεο και πολυμεσικές παρουσιάσεις.

Σχετικά με τα οικολογικά δεδομένα χρησιμοποιούνται πρωτογενή στοιχεία οικολογικής έρευνας για τη δυναμική πληθυσμών και το ενδιαίτημα του απειλούμενου είδους.